Werkgroep PR

Leden van deze werkgroep houden zich voornamelijk bezig met het onderhouden van contacten met diverse instanties, het regelen van interviews en artikelen in lokale kranten en de website.

Er is een informatiefolder gemaakt over SGL en er zijn visitekaartjes voor leden van het dagelijks bestuur gedrukt.